logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ร่วมงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562


ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ร่วมงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562
      วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นางสาวลักษณา มั่นเศรษฐวิทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ร่วมงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562” ณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และสร้างกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย โดยดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นประธานในพิธี และ นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์