logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน “ฉะเชิงเทราเมืองอาหารสำคัญของโลก”


ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในการเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน "ฉะเชิงเทราเมืองอาหารสำคัญของโลก”
 
                  วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางสาวลักษณา มั่นเศรษฐวิทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ร่วมต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน "ฉะเชิงเทราเมืองอาหารสำคัญของโลก” และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ฉะเชิงเทราเมืองอาหารสำคัญของโลก เพื่อหยุดความหิวโหย Zero Hunger พร้อมเยี่ยมชมสถานที่และบูธผลิตภัณฑ์อาหารธรรมชาติ และการดำนา (แปลงข้าวอินทรีย์ปิ่นแก้ว) ณ วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์และพัฒนาการแปรรูปปลานิล ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี
นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์