logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ "จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต เขตปฏิรูปที่ดินฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา


           นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่น ร่วมกันออกเยี่ยมเยียนพบปะประชาชน ตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ออกไปให้บริการประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา (ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา)
            ทั้งนี้ ได้มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ให้แก่เกษตรกร จำนวน 10 ราย อีกด้วย ในส่วนของ ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ได้มีเกษตรกรมาแสดงตนเพื่อรับเอกสาร ณ จุดให้บริการรวมทั้งสิ้นจำนวน 209 ราย และให้บริการคำปรึกษาด้านการโอนสิทธิ รับมรดกแก่เกษตรกร อีกด้วย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์