logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา เปิดตลาดพอใจ ตลาดปลอดภัย @ ส.ป.ก.แปดริ้ว


เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 5 สิงหาคม 2560 นายบรรจง กนะกาศัย นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดพอใจ ตลาดเกษตรปลอดภัย @ ส.ป.ก.แปดริ้ว ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางเสาวลักษณ์ บูราพรนุสรณ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมภายในงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากจะมีภารกิจในการจัดที่ดินและมอบเอกสารสิทธิ์ส.ป.ก. 4-01 ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว ยังมีภารกิจ ในด้านการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ทั้งในด้านของการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ ด้านการเกษตรตลอดจนหาช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรอีกด้วย และด้วยมีภารกิจในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ประกอบกับบริเวณที่ตั้งของ ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรามีอาณาเขตบริเวณที่ติดกับถนนสายหลักเป็นเส้นทางสัญจรการเดินทางของประชาชนที่มาสักการะหลวงพ่อพุทธโสธร สปก. ฉะเชิงเทราจึงเห็นว่าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในการมีสถานที่จำหน่ายที่มีความมั่นคงและยั่งยืนจึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ตลอดจนภาคเอกชน ให้คำปรึกษาและสนับสนุนตามความเหมาะสม สำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายจะเน้นในเรื่องคุณภาพความปลอดภัย เพื่อให้เป็นที่พอใจสำหรับผู้บริโภคเช่นพืชผักต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยทั้งผักเบอร์ 8 แปดริ้ว ผักGAP หรือ PGS สินค้าชุมชน สินค้าSme ผลิตภัณฑ์ Otop โดยในวันนี้มีผู้ผลิต ผู้ค้า มาเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในวันดังกล่าวประมาณ 40 ราย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์