logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
รมช.กษ. พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา(ลุ่มน้ำยม )ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 8 มี.ค. 2562

         วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา(ลุ่มน้ำยม )ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอศรีสำโรง จิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตร หลักประจำ รุ่นที่ ๒/๖๑ เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ กฟผ. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ให้การต้อนรับ ณ แปลง นายละมัย จันทร์คต เกษตรกรต้นแบบ ปี ๒๕๖๑ ซึ่งพื้นที่ตำบลนาขุนไกรเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก พื้นดิน ขาดอุดมสมบูรณ์ นายละมัย จึงได้เข้าร่วมโครงการฯ โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบปะเกษตรกร เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการและให้แนวคิดในการดำเนินงาน จากนั้นได้ลงพื้นที่แปลงต้นแบบ ร่วมกับ จิตอาสา และเกษตรกร เพื่อทำการขุดลอกคลองไส้ไก่ ปลูกต้นไม้ และให้แนวทางในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ที่ได้รับการออกแบบตามแนวทางโคก หนอง นา โมเดล
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์