logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
รายการ “เดินหน้าประเทศไทย” ถ่ายทำรายการ ตอน “การจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน” ณ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 17 ธ.ค. 2561

วันที่ ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย” ได้มีการถ่ายทำรายการ ตอน "การจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน” ณ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้กำหนดการถ่ายทำรายการในพื้นที่เป้าหมายที่ดินในเขตปฏิรูปดิน มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นสร้างกระบวนการรับรู้ให้กับประชาชน และเกษตรทั่วไปได้รับทราบว่า ภาครัฐได้ให้ความสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคมในส่วนของที่ดินทำกิน โดยมีการนำที่ดินมาจัดให้กับเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน หรือเกษตรที่มีที่ดินทำกินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ทั้งนี้ นำมาจัดในรูปแบบสถาบันเกษตรกรตามกฎหมายของ ส.ป.ก. ซึ่งในการจัดที่ดินมีหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาร่วมบูรณาการและร่วมดำเนินการ ทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่างๆ โดยมีปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (นายรัฐกรณ์ บกแก้ว) และตัวแทนเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินตำบลระบำ จำกัด จำนวน ๕ ราย ร่วมรายการ โดยมีนายอาทิตย์ สมน้อย (เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม) เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งจะแพร่ภาพออกอากาศในวันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๑๘.๓๐ น.

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์