logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
เลขาธิการส.ป.ก.เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเขิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน"แนวทางการขับเคลื่อนระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๔ ภาค"รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ 14 ธ.ค. 2561

   วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน"แนวทางการขับเคลื่อนระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๔ ภาค" รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีนายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาวจันทนา จิตการค้า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ นางญานิชศา ธงนำชัยมา ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม กล่าวรายงาน 
   ในพิธีปิดการอบรมครั้งนี้เลขาธิการส.ป.ก. ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลผลิตจากวนเกษตรของกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร โดยได้ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)(BEDO) รับฟังการนำเสนอผลการเรียนรู้และการศึกษาดูงานของกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม จากนั้นเลขาธิการส.ป.ก. ได้ให้โอวาทและมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน และมอบพันธุ์ไม้ให้แก่ผู้แทนเกษตรกร 
    การจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส.ป.ก.(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รวมทั้งสิ้น ๑๑๒ ราย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์