logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรมภูมิภาค
ส.ป.ก.น่าน มอบกล้าพันธุ์ต้นไผ่รวก 2,100 ต้น ในพื้นที่ป่าชุมชน (Sensitive Area) โครงการส่งเสริมวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน

วันที่ 3 มิ.ย. 2561

          วันที่ 3 มิถุนายน 2561 นายประดิษฐ์ ใจรังษี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน โดยมีนายวิทยา ปันวารี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมวนเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2561 โดยมอบกล้าพันธุ์ไม้ ได้แก่ ต้นไผ่รวก จำนวน 2,100ต้น ในพื้นที่ป่าชุมชน (Sensitive Area) บ้านทุ่งชัย ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัวจังหวัดน่าน พื้นที่จำนวน 158 ไร่นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น ทหาร ตำรวจ และผู้นำชุมชน พร้อมทั้งเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 174 ครัวเรือน ร่วมกันปลูกต้นไผ่รวก เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้เกิดแหล่งธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) และช่วยสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ ในเขตปฏิรูปที่ดิน  
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์