logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันที่ 16 ต.ค. 2560

            วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ส.ป.ก. เพื่อทราบเรื่องการแต่งตั้งโฆษกกรมและคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ส.ป.ก. ชี้แจงนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ปัญหาและอุปสรรคของปีที่ผ่านมา และการเสนอประเด็นแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุมประเสริฐพันธ์ พิพัฒนกุล ส.ป.ก.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์