logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สมุนไพร) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 21 ส.ค. 2560

นายฉลอง มณีโชติ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สมุนไพร) จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดมอลด์พลาซ่า
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอศักยภาพพื้นที่เป้าหมายของการขับเคลื่อนนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สมุนไพร) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อภาคีความร่วมมือ และร่วมบูรณาการความร่วมมือ การสนับสนุน และยกระดับการขับเคลื่อนงานการบริหารจัดการสินค้าเกษตร(สมุนไพร)ทั้งระบบ การนี้มีวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๕๐ ราย ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มนางไพร ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ที่ปรึกษา ส.ป.ก. นายบัณฑูร บุญนรากร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวัฒนศักดิ์ ศรรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ภก.สมนึก สุชัยธนาวณิช ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนและผู้บริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพ(BEDO) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และ จนท.ส.ป.ก.ส่วนกลางและจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมมีการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานศักยภาพพื้นที่กลุ่มนางไพร และชี้แจงแนวทางการบูราณาการความร่วมมือกับภาคีต่อสมาชิกในพื้นที่ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สมุนไพร) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์