logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
ส.ป.ก. ชี้แจงประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดที่ดิน ภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดกระบี่

วันที่ 16 พ.ค. 2560

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ชี้แจงประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดที่ดิน ภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในเขตปฏิรูปที่ดิน (Nos 995 ,Nos 997,Nos1004) อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โดยมีนายพงษ์พิเชษฐ เก้าเอี้ยน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. เป็นผู้หัวหน้าทีมประชาสัมพันธ์  พร้อมด้วยนางอดุลลักษณ์ อาศนเลขา ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายกระแส จันทรังษี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการตรวจสอบการถือครองที่ดิ นางเยาวนิจ เพ็ชรน้ำเขียว ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายปฏิรูปที่ดิน นายบัณฑูร บุญนรากร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ และคณะ ลงพื้นที่ชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการฯ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เกษตรกร ถาม-ตอบ รวมถึงการเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่ในพื้นที่เป้าหมายเก็บรายละเอียดข้อมูล และนำมาวิเคราะห์ร่วมกับผลเจรจา ณ ห้องประชุมอาคารพักคอยผู้โดยสารท่าเทียบเรืออ่าวทำเลน อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์