logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมแปลง คทช.ปากช่อง และแปลงเกษตรกรรุ่นใหม่

วันที่ 18 ต.ค. 2564

        วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายวิมล์ อินทปัชฌาย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการที่ดิน ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ ส.ป.ก.นครราชสีมา โดยมี นายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา นำตรวจเยี่ยมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร ในโครงการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน และพบปะเกษตรกรเพื่อพบปะพูดคุย สอบถามถึงปัญหาและความต้องการ ซึ่งเกษตรกรได้ขอรับการสนับสนุนโรงเรือนสำหรับคัดแยกผลผลิตผักออแกนิกส์ ที่ปัจจุบันทางกลุ่มได้รับมาตรฐานรับรองความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว ทำให้ผลผลิตของกลุ่มเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น

        ต่อมา เวลา ๑๔.๔๕ น. รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะ เดินทางไปยังแปลงชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่ได้จัดสรรให้เกษตรกรรุ่นใหม่เข้าทำกิน โดยรับฟังผลการดำเนินงาน และพูดคุยพบปะกับเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งทางกลุ่มประกอบเกษตรกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเลี้ยงแพะ เลี้ยงโคนม และการปลูกสมุนไพรเพื่อการแปรรูป โดยกลุ่มขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาสาธารณูปโภคเพิ่มเติม คือหอน้ำถังสูงพร้อมระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ และระบบส่งเสริมระบบการผลิตและแปรรูปผลผลิตและพืชผักสมุนไพร ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ข่าว / ภาพ : อดิราช ท้วมละมูล
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์