logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรมส่วนกลาง
นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ นิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28 มิ.ย. 2564

    เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา โดยมี พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอวังน้ำเขีย เกษตรอำเภอวังน้ำเขียว เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้นำเกษตรกร ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลพื้นฐานและศักยภาพของพื้นที่ ณ นิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

    ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับฟังบรรยายสรุป ที่มา แนวทาง และกรอบการขับเคลื่อนนโยบายการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน แผนงานและงบประมาณในการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน และแผนปฏิบัติการการผลิตพืชสมุนไพร การบริหารจัดการพื้นที่ของศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา โดยเน้นพืชสมุนไพรที่เหมาะสมกับพื้นที่ ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน ไพล กระชายขาว กระชายดำ และกัญชา จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมฐานการเรียนรู้ของศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งมุ่งหวังจะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป

ข่าว/ภาพ : กลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง
ประสานข้อมูล : สมชาติ รัตนมาลี
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์