logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
รมช.ธรรมนัส แท็กทีม รมช.นฤมล รุดจัดเกษตรกรลงพื้นที่ คทช.เป้าหมาย แปลงเขาพนม จ.กระบี่

วันที่ 7 เม.ย. 2564

        วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (รมช.รง.) ลงพื้นที่ตรวจราชการ การดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) แปลงตำบลเขาพนม ท้องที่หมู่ที่ ๓ ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ โดยมี นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ และนายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวรายงาน จากนั้น ร้อยเอก ธรรมนัส ได้เป็นสักขีพยานในการจับสลากเกษตรกรชุดแรก จำนวน ๗๒ ราย ลงแปลงที่ดินทำกิน มอบเมล็ดพันธุ์ปอเทืองให้กับผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินเพื่อนำไปปลูกบำรุงดินพร้อมทั้งหว่านเมล็ดปอเทืองและปลูกต้นรวงผึ้งในแปลงตัวอย่าง

        ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ตนยินดีที่ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่เขาพนม และร่วมเป็นสักขีพยานในการจับสลากลงตำแหน่งแปลงให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงที่ดินทำกิน จึงได้ดำเนินการจัดหาที่ดินของรัฐที่ทั้งมีอยู่เดิมและจากการยึดคืนตามคำสั่ง คสช. นำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรที่ยากจนไร้ที่ทำกิน ทำกินในรูปแบบของ คทช. ซึ่งแปลงตำบลเขาพนมแห่งนี้ก็เป็นอีกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการที่มีความก้าวหน้าที่ตนได้ลงมาติดตามผลการดำเนินงานในวันนี้ สำหรับพี่น้องที่ได้รับสิทธิ ขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจ และโปรดมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งพี่น้องเกษตรกรทุกท่านอย่างแน่นอน จะมีหน่วยงานต่าง ๆ บูรณาการกันเข้าไปดูแลส่งเสริมให้ท่านอยู่ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และ รัชกาลที่ ๑๐ ต่อไปตราบนานเท่านาน 

        นายสุริยน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเพิ่มเติมว่า แปลงดังกล่าว ส.ป.ก. ได้ยึดคืนจากเกษตรกรที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติให้สิ้นสิทธิ และกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดที่ดินในรูปแบบ คทช. เนื้อที่ประมาณ ๙๗๖ ไร่ โดยจัดเป็นแปลงรวมไม่ได้ให้กรรมสิทธิ์ แบ่งเป็นแปลงเกษตรและที่อยู่อาศัย เนื้อที่ประมาณ ๖๘๘-๓-๗๔ ไร่ ๒๒๕ แปลง แปลงละประมาณ ๓ ไร่ เป็นพื้นที่ส่วนกลาง ประมาณ ๙๘-๓-๑๓ ไร่ พื้นที่เกษตรกรรมแปลงรวม ประมาณ ๓๐-๐-๐๓ ไร่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ประมาณ ๔๕-๐-๘๘ ไร่ นอกจากนั้นเป็นพื้นที่ร่องน้ำ ถนนสายหลัก ๓ สาย ระยะทางรวมประมาณ ๔,๙๘๗ เมตร และสายรอง ๘ สาย ระยะทางรวมประมาณ ๔,๓๔๕ เมตร 

        ปัจจุบันได้มีการคัดเลือกเกษตรกรผู้มีคุณสมบัติ และผ่านการทำประชาคมในพื้นที่เพื่อจัดเข้าพื้นที่ชุดแรกจำนวน ๗๒ ราย และผู้ได้รับการคัดเลือกได้จัดตั้งสถาบันเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์การเกษตรชื่อว่า เมืองใหม่เขาพนม จำกัด ขออนุญาตใช้ที่ดินตามระเบียบ ส.ป.ก. หลังจัดเกษตรกรเข้าพื้นที่แล้ว ส.ป.ก. จะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินโดยเน้นแนวคิดตามนโยบายการตลาดนำการผลิต ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป 

        นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในสังกัด เข้ามาให้บริการให้กับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ข่าว / ภาพ : อดิราช ท้วมละมูล
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์