logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
ส.ป.ก. สัมมนารับนโยบาย สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน

วันที่ 29 มี.ค. 2564

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้รับมอบหมายจาก ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ให้เข้าร่วมกิจกรรม "สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน" ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวบรรยายสรุปในหัวข้อ "แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ๒๐๒๑" และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและประธาน กปช. เป็นประธานพร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "บทบาทหน้าที่ของโฆษกกระทรวง และแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ" ให้กับผู้ร่วมสัมมนาในห้องประชุม และประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศได้รับฟังผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing) ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม ชั้น ๑๑ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลียร์ กรุงเทพฯ

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานของการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสู่ประชาชน ผ่านแผนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) และการทำงานประชาสัมพันธ์ร่วมกันของภาครัฐทุกภาคส่วนผ่านคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

ข่าว / ภาพ : อดิราช ท้วมละมูล


ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์