logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
ส.ป.ก. ประชุมมอบนโยบาย งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ 24 ก.พ. 2564

    ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานการประะชุมมอบนโยบาย งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน นายประกอบ ยิ่งชล ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบและวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม พร้อมทั้งรับทราบผลการปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ตามแผนงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานและผลการดำเนินงาน อาทิ พื้นที่แปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๓๖/๒๕๕๙, โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่และการผลิต เช่น โครงการ "๑ ชุมชน ๑ แหล่งน้ำ", โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน รวมถึงผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการอื่น ๆ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมมนัส พรหมเผ่า) อาทิ ทับปะติโมเดล งานพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดพะเยา งานก่อสร้างถนน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมสุทิน มูลพฤกษ์ ชั้น ๑ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ

ข่าว : สมชาติ รัตนมาลี
ภาพ : รณกฤต ขันติสีลวา
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์