logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. รุกลงพื้นที่พร้อมรับฟัง แก้ปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่บ้านไผ่สีทอง จ.พะเยา

วันที่ 8 พ.ย. 2563

        วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) พร้อมด้วย พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย, นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นายดำรงค์ ไชยโย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา, นายมณู วงศ์สุนทร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา ติดตาม รมช.กษ. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังและดำเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับค่าเช่าซื้อที่ดิน การสนับสนุนปัจจัยการผลิต และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นพร้อมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่บริเวณบ้านไผ่สีทอง ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ ณ วัดบ้านไผ่สีทอง ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ข่าว : อดิราช ท้วมละมูล
ภาพ : นฤมล วิไลเลิศ

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์