logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  



ข่าวสาร >> กิจกรรมส่วนกลาง
ผอ.สจก.เข้าร่วมการประชุมหารือและลงพื้นที่กรณีปัญหาที่ดิน ณ พื้นที่ส.ป.ก.ยโสธร

วันที่ 8 ต.ค. 2563


วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ,นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เข้าร่วมการประชุมหารือและลงพื้นที่กรณีปัญหาที่ดินโคกภูพระ บ้านหินโหง่น ตำบลกุดแห่ กับกรณีการแก้ปัญหาที่ดินพื้นที่โคกปออีกว้าง บ้านกุดแข้ดอน รวมทั้งกรณีที่สาธารณะประโยชน์ ป่าช้าบ้านร้าง ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา มีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กอ.รมน. สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร เป็นต้น โดยมีการติดตามแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานการแก้ไข รวมไปถึงรับฟังข้อมูล ความเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
 
ข่าว/ภาพ : สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน
ผู้ประสานข้อมูล : อลงกรณ์ ซอนจำปา
 
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์