logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขต ๑๕, ๑๖, ๑๗) ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนงานและภารกิจสำคัญ สนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 20 ส.ค. 2563

    เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ ๑๕,๑๖,๑๗) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สิบตำรวจตรี ฉลองชัย จันทร์ใจดี ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นางบุษกร โฆษิตานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ นายเฉลิมชัย เฉลิมงาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ นางสาวณิชรัตน์ วรรณเวช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ ๖๓/๕-๖ ถนนสีหราชเดโชชัย ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

    ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ ๑๕, ๑๖, ๑๗) ท่านได้ถ่ายทอดแนวคิดในการปฏิบัติงานว่า "งานจัดที่ดิน และการตรวจสอบการใช้ที่ดิน ส.ป.ก. มีขั้นตอนและการดำเนินการที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจ และใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบ อาทิ การตรวจสอบสิทธิ การจัดเก็บเงินกู้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามกำหนดการผ่อนชำระในแต่ละงวด หากมีโอกาสลงพื้นที่พบปะเกษตรกร ขอให้สร้างความมีมิตรไมตรีที่ดี มีความเอื้ออาทรกับเกษตรกรในท้องถิ่น และให้ความรู้ ทำความเข้าใจในเรื่องกระบวนการปฏิรูปที่ดินในขั้นตอนต่างๆ อย่างชัดเจนให้กับเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจะดีมาก เพื่อให้กระบวนการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง และสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะให้ความรู้ในการทำงาน คือ ขอให้ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมส่วนรวม สุดท้ายผลลัพธ์ก็เกิดกับเกษตรกรและประชาชน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จ เมื่อได้ทำงานเต็ม ๑๐๐% แล้ว ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกได้ จึงขอให้ทุกคนช่วยกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ เมื่อเกิดสิ่งใด ก็อย่าหวั่นไหว อย่าท้อถอยการปฏิรูปที่ดินเป็นภารกิจสำคัญที่ท้าทาย ต้องมีความตั้งใจ ต้องมีความพร้อมเพรียงร่วมกัน ตรงนี้!! คือ พลังการทำงานของพี่น้องข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคกระทบกันบ้าง ก็ขอให้อภัยกัน รักสามัคคีกัน เพราะเรามีเป้าหมายเส้นชัยเดียวกัน สักวันหนึ่งเราจะต้องพบกับความสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ส.ป.ก .เป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เราทุกคนต้องมีความเชื่อมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส ตลอดไป"

ข่าว/ภาพ : กลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง
ผู้ประสานข้อมูล : สมชาติ รัตนมาลี
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์