logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
ส.ป.ก. ร่วมหารือและขับเคลื่อนโครงการเกษตรวิชญา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ 10 ส.ค. 2563


วันจันทร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และนางสุนิสา เอกธิการ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ ร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อหารือและขับเคลื่อนโครงการเกษตรวิชญา โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี นายฐากร ธรรมประทีป เลขาธิการคณะองคมนตรี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาโครงการเกษตรวิชญา นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดินชั้น ๒ กรมพัฒนาที่ดิน
ในการประชุมครั้งนี้มีวาระเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ
- แผนปฏิบัติงานโครงการเกษตรวิชญา
- การสนับสนุนการดำเนินโครงการเกษตรวิชญาของมูลนิธิโครงการหลวง
- ปฏิทินงานโครงการเกษตรวิชญา การแต่งตั้งคณะทำงานโครงการเกษตรวิชญา เป็นต้น
วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการดำเนินงานปัจจุบัน

ข่าว/ภาพ : สมเกียรติ ดีมั่น
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์