logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
ส.ป.ก. จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันที่ 9 ธ.ค. 2562

        วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาอนุมัติแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการจ่ายค่าชดเชยสิทธิ์การเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไม่ประสงค์จะทำประโยชน์ในที่ดินและขอคืนสิทธิให้แก่ ส.ป.ก. และแนวทางการแก้ไขปรับปรุงระเบียบและมติ คปก. เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน โดยมี เลขาธิการ ส.ป.ก. (ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย) ผู้บริหาร ส.ป.ก. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
 
ข่าว : ณัฐรินทร์ ธีระปัญญา
ภาพ : อดิราช ท้วมละมูล
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์