logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร “พะเยาโมเดล” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ 8 ต.ค. 2562

     วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายกมล เรืองเดช นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร "พะเยาโมเดล” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีพันตำรวจเอก รวมนคร ทับทิมธงไชย หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม ๑๑๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
     การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร และแนวคิดการตลาดนำการผลิตข้างหอมมะลิจังหวัดพะเยา โดยผู้แทนภาคเอกชน รวมถึงการจัดทำแผนการขับเคลื่อนดำเนินงานแนวทาง "พะเยาโมเดล” ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : สุริยะ ลิภตะไชยโย
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์