logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พื้นที่ตรวจเยี่ยม พื้นที่ คทช. แปลง NO ๓๗๘ ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

วันที่ 25 ก.ย. 2562

๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พื้นที่ คทช. แปลง NO ๓๗๘  ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ร่วมกับคณะ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ พอช. พื้นที่คทช. แปลง NO ๓๗๘ ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี คสช.ใช้อำนาจ ม.๔๔ คำสั่งหัวหน้าคสชที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ยึดคืนจากนายทุน จำนวน ๕๖๙ ไร่แล้วนำมามอบให้เกษตรผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน มาจัดให้เกษตรกรจำนวน ๔๗ รายโดยเป็นเกษตรกรผู้ยากไร้จำนวน ๔๓ รายและเกษตรกรรุ่นใหม่จำนวน ๔ ราย  เป็นที่อยู่อาศัยจำนวน ๑ ไร่และเป็นที่ทำกินจำนวน ๕ ไร่ โดย โดย สำนักงานการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรมกรม ร่วมกับ กรมชลประทาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมพัฒนาที่ดิน พอช.สนับสนุนงบ พัฒนาสาธารณูปโภค อุดหนุนที่อยู่อาศัย

  ความคืบหน้า การดำเนินการ มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเบื้องต้นเช่นการปรับสภาพที่การแบ่งๆกันทำรูปถนนการทำแหล่งน้ำการขยายเขตไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยมีการดำเนินการก่อสร้างบ้านไปแล้วจำนวนหลังคาเรือน ขณะนี้เกษตรกรกำลังดำเนินการปลูกพืชประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามที่รับการจัดสรรที่ดิน

    สำหรับที่ดินแปลงนี้จะใช้เป็นพื้นที่จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก บนพื้นที่ ส.ป.ก. ที่แสดงให้เห็นการที่ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการหลังการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหลังจากที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน โดยจะมีการเรียนเชิญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ดร.ธรรมนัสพรหมเผ่า มาเป็นประธาน และก็จะมีการเชิญตัวแทนเกษตรกรบนที่ดินสปก.ทั่วประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกระบวนการให้ชุมชนเข้มแข็งเป็นแกนหลักในการรักษาและพัฒนาต่อไป

 

ข่าว/ภาพ : ส.ป.ก.ชลบุรี

 

 

 

 

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์