logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  ข่าวสาร >> กิจกรรม ส.ป.ก.
เลขาธิการ ส.ป.ก. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่แปลงรวม" และเยี่ยมชม เครือข่ายหลุมพอเพียง บ้านดงกล้วย ในเขตพื้นที่ คทช. จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 16 พ.ค. 2562

    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และคณะ ลงพื้นที่บ้านดงกล้วย ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ในโครงการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่แปลงรวม และเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่แปลงรวม" โดยโครงการสัมนานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้แก่เกษตรกรในพื้นที่แปลงรวมแบบเข้มข้น และขับเคลื่อนงานพัฒนาอาชีพร่วมกันระหว่างผู้แทนเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. โครงการสัมมนานี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จากนั้นเข้าเยี่ยมชมเครือข่ายหลุมพอเพียงบ้านดงกล้วย ซึ่งนำโดย พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย วัดป่านาคำ เป็นผู้บรรยายถึงความเป็นมาและผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าว : สมชาติ รัตนมาลี
ภาพ : ภาคีนัย กลิ่นกุล / สมชาติ รัตนมาลี / นพกร มุลเมืองแสน
ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด download
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์