ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : 
ตั้งแต่วันที่ :    ถึงวันที่ :    
1. เชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วันที่ : 22 พ.ย. 2557 
  ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ย. - ๖ ธ.ค. ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าอาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส.ป.ก.
2. โครงการ อพ.สธ. - ส.ป.ก. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   วันที่ : 21 พ.ย. 2557 
 
3. งาน "รวมมิตรสวัสดิการ กบข."  วันที่ : 19 พ.ย. 2557 
  ณ กระทรวงการคลัง ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557และขอเชิญสมาชิก กบข. พิมพ์โบรชัวน์ ตามเอกสารแนบ เพื่อมายื่นรับไอศกรีมฟรี! ได้ที่บูธ กบข.
4. ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อโปโลสีเหลืองปักข้อความ"รักพ่อ"   วันที่ : 14 พ.ย. 2557 
 
5. การประชุม โครงการเสริมสร้างศักยภาพและสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน  วันที่ : 10 พ.ย. 2557 
 
6. ขอเชิญชวนให้ทุกหน่วยงานใส่ผ้าไทยในเทศกาลลอยกระทง(หนังสือจากสป.กษ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0201.06/ว7274 ลว.4 พ.ย. 57)   วันที่ : 5 พ.ย. 2557 
  ขอเชิญชวนให้ทุกหน่วยงานใส่ผ้าไทยในเทศกาลลอยกระทง(หนังสือจากสป.กษ ด่วนที่สุด ที่ กษ0201.06/ว7274 ลว.4 พ.ย. 57)
7. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำและกระบวนการขับเคลื่อนแผนงานอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมไม้พะยูง  วันที่ : 31 ต.ค. 2557 
 
8. ส.ป.ก.จัดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์  วันที่ : 28 ต.ค. 2557 
  วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดงานจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ณ บริเวณเรือนฉลอง (ร้านค้าสวัสดิการ ส.ป.ก.) ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
9. ตารางเวลาการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลจากพี่สู่น้อง เดือนพฤศจิกายน  วันที่ : 24 ต.ค. 2557 
 
10. โครงการ Smart Office ส.ป.ก.ยโสธร จัดกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตข้าวพื้นบ้าน 17 สายพันธุ์  วันที่ : 21 ต.ค. 2557 
 

ผลการค้นหาหน้าที่ : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33