ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : 
ตั้งแต่วันที่ :    ถึงวันที่ :    
1. ประกาศจังหวัดลำพูน  วันที่ : 23 ก.พ. 2558 
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะการสอบพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
2. แผนที่การเดินทางไปร่วมงานแข่งขันโบว์ลิ่ง ส.ป.ก. วันที่ 4 มีนาคม 2558 ณ BUL-O RHYTHM & BOWL ชั้น 5 สยามพารากอน  วันที่ : 23 ก.พ. 2558 
 
3. เชิญชวนชาว ส.ป.ก. สั่งซื้อเสื้อยืดโปโลสีส้ม ตราสัญลักษณ์ 40 ปี ส.ป.ก.  วันที่ : 19 ก.พ. 2558  ( รายละเอียด 1  2 )
  ราคาตัวละ 250 บาท สามารถสั่งจองได้ที่ กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ โทร/โทรสาร 02 280 7052 เบอร์โทรภายใน 353
4. ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริการ  วันที่ : 9 ก.พ. 2558 
  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน
5. ส.ป.ก.เชิญชวน สั่งจองเสื้อสีม่วงตราสัญลักษณ์พระเทพฯ และลายตัวอักษร alro   วันที่ : 26 ม.ค. 2558  ( รายละเอียด 1  2  3 )
  ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แจ้งการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ แต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ตลอดเดือนเมษายน 2558 หรือตามอัธยาศัยและความเหมาะสม กองการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดทำเสื้อสีม่วงเพื่อจำหน่าย ดังนี้ 1. เสื้อโปโลสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ จำหน่ายราคาตัวละ 250 บาท 2. เสื้อเชิ้ตสีม่วงลายตัวอักษร alro จำหน่ายราคาตัวละ 280 บาท ทั้งนี้สามารถสั่งจองได้ที่ กสพ. โทรศัพท์/โทรสาร 02-280-7052 โทรภายใน 353
6. เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Syposium ๒๐๑๕  วันที่ : 22 ม.ค. 2558 
 
7. การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดัปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย  วันที่ : 20 ม.ค. 2558 
  สถาบันเกษตราธิการจะดำเนินการคัดเลือกบุคลคลเพื่อเตรียมรับทุนระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เข้ารับการศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐ ทุน เป็นทุนระดับปริญญาโท ๕ ทุน และทุนระดับปริญญเอก จำนวน ๕ ทุน ตามรายละเอียดที่แนบ
8. ขอเชิญสมาชิก กบข. ร่วมฟังบรรยายเรื่องการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494  วันที่ : 14 ม.ค. 2558 
  โดยสามารถลงทะเทียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซค์ www.undo.in.th หรือทางโทรสาร 02-636-1000 ต่อ 203 ภายในวันที่ 21 มกราคม 2558 ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซค์ www.undo.in.th ในวันที่ 22 มกราคม 2558 หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการและสวัสดิการ โทร 02-636-1000 ต่อ 206,256,202
9. ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงคาวมคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.  วันที่ : 7 ม.ค. 2558 
 
10. เพื่อโปรดทราบ(หนังสือ สป.กษ.ด่วนท่ีสุดท่ี กษ0201.06/ว9025 เรื่อง หมายกำหนดการวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ 2558  วันที่ : 30 ธ.ค. 2557 
 

ผลการค้นหาหน้าที่ : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34