ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : 
ตั้งแต่วันที่ :    ถึงวันที่ :    
1. ส.ป.ก.ประชุมร่วมกรมป่าไม้กำหนดแนวทางการตรวจสอบแนวเขตปฏิรูปที่ดินกับแนวเขตพื้นที่ป่าไม้และการตรวจสอบพื้นที่คงสภาพป่าในเขตปฏิรูปที่ดิน  วันที่ : 16 ต.ค. 2557 
  เมื่อวันที่ ๑๕ ตค. ๒๕๕๗ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) โดย สำนักสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ศูนย์สารสนเทศ ร่วมประชุมกรมป่าไม้ กำหนดแนวทางการตรวจสอบแนวเขตปฏิรูปที่ดินกับแนวเขตพื้นที่ป่าไม้และการตรวจสอบพื้นที่คงสภาพป่าในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก กทม.
2. แจ้งเบอร์โทรศัพท์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์เสีย  วันที่ : 15 ต.ค. 2557 
  เนื่องจากเบอร์โทรศัพท์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถติดต่อ ส.ป.ก.อุตรดิตถ์ได้ที่ เบอร์โทร 08-6446-8849
3. ประชาสัมพันธ์การจัดสร้างองค์พระพิรุณทรงนาคจำลองและเหรียญพระพิรุณทรงนาค  วันที่ : 15 ต.ค. 2557  ( รายละเอียด 1  2 )
  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการจัดสร้างองค์พระพิรุณทรงนาคและเหรียญพระพิรุณทรงนาค เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ที่สนใจทั่วไปมีไว้บูชา จึงขอประชาสัมพันธ์การสั่งจอง (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
4. ตารางเวลาการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลจากพี่สู่น้อง  วันที่ : 9 ต.ค. 2557 
 
5. ศธ.0516.12/ว.1842 เรื่องของเชิญเข้าอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  วันที่ : 9 ต.ค. 2557 
  ศธ.0516.12/ว.1842 เรื่องของเชิญเข้าอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
6. วิธีการดาวน์โหลดคลิปปิ้งข่าวออนไลน์ ผ่าน www.alro.go.th  วันที่ : 8 ต.ค. 2557 
 
7. เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา  วันที่ : 3 ต.ค. 2557 
 
8. ขอความร่วมมือรณรงค์ติดป้ายประชาสัมพันธ์ค่านิยม ๑๒ ประการ  วันที่ : 24 ก.ย. 2557 
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รณรงค์ติดป้ายประชาสัมพันธ์ค่านิยม ๑๒ ประการ Download ไฟล์ได้ที่ : www.opsmoac.go.th/download/ai/12.rar
9. ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรม กบข. กรุงเทพฯ" ๑๐-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  วันที่ : 22 ก.ย. 2557 
 
10. เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข. ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพฯ"  วันที่ : 22 ก.ย. 2557 
 

ผลการค้นหาหน้าที่ : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31