ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : 
ตั้งแต่วันที่ :    ถึงวันที่ :    
1. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  วันที่ : 27 มี.ค. 2558 
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2. ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกรกลุ่มงานบริการ  วันที่ : 20 มี.ค. 2558 
  ตามประกาศจังหวัดลำพูน ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน
3. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถาที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันในตำแหน่งต่างๆ  วันที่ : 13 มี.ค. 2558 
 
4. ผู้ตรวจราชการกรมเขต 11 ตรวจราชการส.ป.ก.นครพนม  วันที่ : 12 มี.ค. 2558 
 
5. สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ใช้งานได้บน Smartphone และ Tablet)  วันที่ : 10 มี.ค. 2558 
  ขอเชิญดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่ http://www.moac.go.th/ewt_news.php?nid=14725&filename=index2013
6. โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล  วันที่ : 9 มี.ค. 2558 
  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ทุกท่าน ร่วมบันทึกการตั้งปณิธานความดี "โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล" ผ่านเว็บไซต์ ปณิธาความดีปีมหามงคล http://panithand.com/
7. ประกาศจังหวัดลำพูน  วันที่ : 3 มี.ค. 2558 
  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ และความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สัมภาษณ์)
8. ประกาศจังหวัดลำพูน  วันที่ : 23 ก.พ. 2558 
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะการสอบพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
9. แผนที่การเดินทางไปร่วมงานแข่งขันโบว์ลิ่ง ส.ป.ก. วันที่ 4 มีนาคม 2558 ณ BUL-O RHYTHM & BOWL ชั้น 5 สยามพารากอน  วันที่ : 23 ก.พ. 2558 
 
10. เชิญชวนชาว ส.ป.ก. สั่งซื้อเสื้อยืดโปโลสีส้ม ตราสัญลักษณ์ 40 ปี ส.ป.ก.  วันที่ : 19 ก.พ. 2558  ( รายละเอียด 1  2 )
  ราคาตัวละ 250 บาท สามารถสั่งจองได้ที่ กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ โทร/โทรสาร 02 280 7052 เบอร์โทรภายใน 353

ผลการค้นหาหน้าที่ : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35