ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : 
ตั้งแต่วันที่ :    ถึงวันที่ :    
1. ส.ป.ก.ยโสธร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเกษตรกร  วันที่ : 23 ก.ค. 2557 
  ส.ป.ก.ยโสธร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร โรงเรียนชาวนาต้นแบบ:Training Of Farmer Trainer (หลักสูตรการประเมินพันธุ์ข้าวครั้งที่ 1)
2. โทรศัพท์สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้  วันที่ : 16 ก.ค. 2557 
  หากต้องการติดต่อกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 08-6446-884
3. สพท.อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มศักยภาพผู้นำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในการลดต้นทุนการผลิตข้าว" รุ่นที่ ๒  วันที่ : 15 ก.ค. 2557 
 
4. ส.ป.ก.ยโสธร ลงแขกดำนากล้าต้นเดียว ข้าวอินทรีย์ ๑๗ สายพันธุ์  วันที่ : 8 ก.ค. 2557 
  เมื่อ ๔ ก.ค. ๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ส.ป.ก.ยโสธร นำโดยนายเอกพงศ์ น้อยสร้าง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร จัดพิธีสักการะพระแม่โพสพ และร่วมกิจกรรม Smart Officer. ร่วมลงแขกดำนาปลูกข้าว ๑๗ สายพันธุ์ ณ สวนเกษตร & แปลงนา ส.ป.ก.ยโสธร
5. ส.ป.ก.อำนาจเจริญ จัดโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก  วันที่ : 24 มิ.ย. 2557 
  เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ อ่างเก็บน้ำร่องหิน ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนางรวยริน ศิริวราวาท ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินงาน
6. ส.ป.ก.นครพนม ร่วมกับ จว.ทหารบกนครพนม จัดงานมอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ และจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชน  วันที่ : 23 มิ.ย. 2557 
  เมื่อวันจัทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม (ส.ป.ก.นครพนม) ร่วมกับจังหวัดทหารบกนครพนม (จว.ทหารบกนครพนม) โดยมีนายคุมพล บรรทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย พันเอก อรรถ สิงหหัษฐิต รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกนครพนม มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ให้แก่เกษตรนิคมเศรษฐกิจพอเพียง และจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนเกษตรกรนิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
7. สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ   วันที่ : 19 มิ.ย. 2557 
  สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนฝึกอบรมตามความต้องการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล หลักสูตรการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม Download เพิ่มเติมได้ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ ทุนรัฐบาล หัวข้อย่อย ทุนฝึกอบรม ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
8. กบข. เปิดตัวบริการบนสมาร์ทโฟน  วันที่ : 30 พ.ค. 2557 
  กบข. ได้พัฒนาโปรแกรม "ระบบบริการทันใจ (GPF Service)" Dowload App เพื่อใช้กับสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการ iOS สมาชิกจะได้รับข้อมูลข่าวสารและบริการที่รวดเร็ว และสามารถใช้บริการต่างๆของ กบข. ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา ข้อมูลที่ปรากฎในระบบนี้ ประกอบด้วย 8 เมนูที่สำคัญคือ 1.ข้อมูลส่วนตัวสมาชิก 2. ยอดเงินปัจจุบัน 3. เปลี่ยนแผนการลงทุน 4. ออมเพิ่ม 5. สวัสดิการสมาชิก 6. ข่าวสาร กบข. 7. คำถามยอดฮิต และ 8. ติดต่อ กบข.
9. ส.ป.ก.พิจิตร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงคุณภาพเพื่อส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  วันที่ : 20 พ.ค. 2557 
 
10. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่   วันที่ : 19 พ.ค. 2557 
  ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ รุ่น 2 สมัครได้ตั่งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2557 เริ่มอบรม มิถุนายน 2557 http://kuservice.ku.ac.th/PHPS/detail.php?id=147

ผลการค้นหาหน้าที่ : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30