ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : 
ตั้งแต่วันที่ :    ถึงวันที่ :    
1. ส.ป.ก. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา  วันที่ : 5 ธ.ค. 2557 
  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 7.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2. กษ ๐๒๑๐/ว ๒๘๘๙ เรื่อง ทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme (UNESCO/Japan Young Researchers'Fellowship Programme)  วันที่ : 4 ธ.ค. 2557 
 
3. สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship Program หรือ UlS ) ประจำปี 2558  วันที่ : 2 ธ.ค. 2557 
 
4. เชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗   วันที่ : 27 พ.ย. 2557 
  ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าอาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก
5. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร " การพัฒนาการสื่อสารภาษอังกฤษ เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน '' Let's Start Speaking English " Get Ready For AEC (1) "  วันที่ : 26 พ.ย. 2557 
 
6. เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ การแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง(หนังสือจาก สป.กษ.ท่ีกษ0201.06/ว7854 ลว.21 พ.ย. 57)  วันที่ : 25 พ.ย. 2557 
 
7. โครงการ อพ.สธ. - ส.ป.ก. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   วันที่ : 21 พ.ย. 2557 
 
8. งาน "รวมมิตรสวัสดิการ กบข."  วันที่ : 19 พ.ย. 2557 
  ณ กระทรวงการคลัง ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557และขอเชิญสมาชิก กบข. พิมพ์โบรชัวน์ ตามเอกสารแนบ เพื่อมายื่นรับไอศกรีมฟรี! ได้ที่บูธ กบข.
9. ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อโปโลสีเหลืองปักข้อความ"รักพ่อ"   วันที่ : 14 พ.ย. 2557 
 
10. การประชุม โครงการเสริมสร้างศักยภาพและสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน  วันที่ : 10 พ.ย. 2557 
 

ผลการค้นหาหน้าที่ : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33