ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : 
ตั้งแต่วันที่ :    ถึงวันที่ :    
1. ดาวโหลดไฟล์อิงค์เจ็ตจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  วันที่ : 26 พ.ค. 2559 
  ขอความร่วมมือ ส.ป.ก.จังหวัด ดาวโหลดไฟล์อิงค์เจ็ตเพื่อจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้ในระบบ Intranet login (Download)
2. ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 งานเปิดตัวแผนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศ ภายใต้นโยบายรัฐบาล  วันที่ : 26 พ.ค. 2559 
 
3. โครงการจิตอาสา ส.ป.ก.ร่วมใจปลูกป่าชายเลน (มีผู้สมัครเต็มแล้ว)  วันที่ : 25 พ.ค. 2559 
  เรียน บุคลากร ส.ป.ก. ทุกท่าน ขณะนี้ โครงการจิตอาสา ส.ป.ก.ร่วมใจปลูกป่าชายเลน มีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว กสพ. จึงขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
4. ตลาดนัดคลองผดุง ตลาดทุนของ (รง.) ไทย  วันที่ : 24 พ.ค. 2559 
  เพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์
5. ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนและรับเหรียญที่ระลึก "พระพุทธสิรินาคเภษัขยคุรุจุฬาภรณ์" (เหรียญพระพุทธโอสถ)   วันที่ : 19 พ.ค. 2559 
  1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐
2. เพื่อผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยาย ๔๐๐ เตียง
6. รับสมัครตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  วันที่ : 18 พ.ค. 2559  ( รายละเอียด 1  2 )
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. มีความประสงค์รับสมัครในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการ เกษตร จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน (ตามเอกสารแนบหรือลิงค์สวก. http://www.arda.or.th/)
7. ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฎิบัติธรรมวันธรรมสวนะร่วมกับกรมการศาสนา  วันที่ : 17 พ.ค. 2559  ( รายละเอียด 1  2 )
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฎิบัติธรรมวันธรรมสวนะร่วมกับกรมการศาสนา ในวันจันทร์ที่ 27มิถุนายน 2559 เวลา 8.30- 12.00 น. ณ วัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต กทม.
8. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Digital Economy แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ปี 2559  วันที่ : 29 เม.ย. 2559 
  เพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผนและกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกลุ่มต่าง ๆ คลิกดูรายละเอียด ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
9. ผลสลากบำรุงกาชาดของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  วันที่ : 18 เม.ย. 2559 
  ผลสลากกาชาด
10. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   วันที่ : 4 เม.ย. 2559 
  พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๙

ผลการค้นหาหน้าที่ : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42