ข่าวส.ป.ก.
หัวข้อ : 
ตั้งแต่วันที่ :    ถึงวันที่ :    
1. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ   วันที่ : 15 ธ.ค. 2557 
 
2. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการรับรองระบบการผลิตพืช ประจำสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี   วันที่ : 11 ธ.ค. 2557 
 
3. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดนรนาถสุนทริการาม  วันที่ : 21 พ.ย. 2557 
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยกองการเจ้าหน้าที่นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะของกรมการศาสนา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
4. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการรับรองระบบการผลิตพืช ประจำสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี   วันที่ : 13 พ.ย. 2557 
 
5. ส.ป.ก.ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ ๔๐ ปี   วันที่ : 6 พ.ย. 2557 
  ขอเชิญ...ผู้สนใจส่งใบสมัครและแบบโลโก้ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ส.ป.ก.กำหนด และส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ส่งที่กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ (นางสาวจรัสศรี จันภูงา ผู้ประสานงาน) โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๗๐๕๒
6. สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ทั้งชาย-หญิง จำนวนมาก เพื่อปฏิบัติงาน ณ โครงการพระราชทานผักปลอดสารพิษ
สายใยรักแห่งครอบครัว ของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในพื้นที่ควบคุมในพระองค์ ๙๐๔
  วันที่ : 12 ก.ย. 2557 
 
7. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  วันที่ : 27 ส.ค. 2557 
 
8. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  วันที่ : 20 ส.ค. 2557 
 
9. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน และตำแหน่งนิติกร ประจำสังกัดต่าง ๆ  วันที่ : 8 ก.ค. 2557 
 
10. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  วันที่ : 7 ก.ค. 2557 
 

ผลการค้นหาหน้าที่ : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37