ข่าวส.ป.ก.
หัวข้อ : 
ตั้งแต่วันที่ :    ถึงวันที่ :    
1. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการของสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  วันที่ : 23 พ.ค. 2559 
 
2. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  วันที่ : 23 พ.ค. 2559 
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบ
3. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบ  วันที่ : 23 พ.ค. 2559 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบ
4. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   วันที่ : 18 พ.ค. 2559 
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการของสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
5. ประกาศจังหวัดปัตตานี   วันที่ : 17 พ.ค. 2559 
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
6. ประกาศจังหวัดอุทัยธานี   วันที่ : 17 พ.ค. 2559 
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน และตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
7. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการของสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  วันที่ : 11 พ.ค. 2559 
 
8. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   วันที่ : 27 เม.ย. 2559 
  เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
9. ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  วันที่ : 25 เม.ย. 2559 
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
10. ประกาศจังหวัดอุทัยธานี  วันที่ : 22 เม.ย. 2559 
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน และตำแหน่ง นิติกร สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

ผลการค้นหาหน้าที่ : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44