ข่าวส.ป.ก.
หัวข้อ : 
ตั้งแต่วันที่ :    ถึงวันที่ :    
1. ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  วันที่ : 21 เม.ย. 2557 
  เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะสมรรถนะและคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น กำหนด วันเวลา สถานที่ และระเบียบการประเมินสมรรถนะ
2. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   วันที่ : 11 เม.ย. 2557 
 
3. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   วันที่ : 11 เม.ย. 2557 
 
4. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การชึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน  วันที่ : 9 เม.ย. 2557 
 
5. ประกาศ จังหวัดมหาสารคาม  วันที่ : 3 เม.ย. 2557 
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
6. ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม  วันที่ : 3 เม.ย. 2557 
 
7. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเจ้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน  วันที่ : 12 มี.ค. 2557 
 
8. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ขยายวันรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาที่ดินพระราชทาน  วันที่ : 5 มี.ค. 2557 
 
9. .สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(สรอ.) ร่วมกับสถาบันวิทยาการ สวทช.จัดโครงการทดสอบมาตรฐาน  วันที่ : 26 ก.พ. 2557 
 
10. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2557  วันที่ : 26 ก.พ. 2557 
 

ผลการค้นหาหน้าที่ : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34