ข่าวส.ป.ก.
หัวข้อ : 
ตั้งแต่วันที่ :    ถึงวันที่ :    
1. ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด  วันที่ : 28 ม.ค. 2558 
  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ผู้ตรวจราชการกรม นางพัชรัตน์ มณีวงค์ ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. เดินทางไปตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 และให้คำแนะนำในการดำเนินงานต่าง ๆ
2. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบ ส.ป.ก.4-01 แก่เกษตรกร  วันที่ : 20 ม.ค. 2558 
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย และคณะ เดินทางไปร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ณ ห้องคอนแวนชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมสาเกตนคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และได้มอบ ส.ป.ก. 4-01 แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20 ราย
3. ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมต้นไม้แห่งความดีและสมุดลงนามถวายพระพร ในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   วันที่ : 7 ม.ค. 2558 
  นางสาวอัมราพัทธ์ เวชเตง ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ได้นำต้นไม้แห่งความดีและสมุดลงนามถวายพระพร ในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๗ ทูลเกล้าทูลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
4. ส.ป.ก. ร่วมทำกิจกรรม "จิตอาสา ปลูกปะการัง เพื่อฟื้นฟูแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ตามแนวทางพ่อหลวง"  วันที่ : 23 ธ.ค. 2557 
 
5. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ   วันที่ : 15 ธ.ค. 2557 
 
6. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการรับรองระบบการผลิตพืช ประจำสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี   วันที่ : 11 ธ.ค. 2557 
 
7. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดนรนาถสุนทริการาม  วันที่ : 21 พ.ย. 2557 
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยกองการเจ้าหน้าที่นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะของกรมการศาสนา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
8. ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการรับรองระบบการผลิตพืช ประจำสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี   วันที่ : 13 พ.ย. 2557 
 
9. ส.ป.ก.ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ ๔๐ ปี   วันที่ : 6 พ.ย. 2557 
  ขอเชิญ...ผู้สนใจส่งใบสมัครและแบบโลโก้ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ส.ป.ก.กำหนด และส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ส่งที่กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ (นางสาวจรัสศรี จันภูงา ผู้ประสานงาน) โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๗๐๕๒
10. สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ทั้งชาย-หญิง จำนวนมาก เพื่อปฏิบัติงาน ณ โครงการพระราชทานผักปลอดสารพิษ
สายใยรักแห่งครอบครัว ของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในพื้นที่ควบคุมในพระองค์ ๙๐๔
  วันที่ : 12 ก.ย. 2557 
 

ผลการค้นหาหน้าที่ : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37