ตรวจสุขภาพประจำปี ณ.ห้องประชุมสุทธิพร ส.ป.ก.ราชดำเนินฯ เวลา 07.00 น. ( 27 ส.ค. ร.พ.จุฬาฯ, 2 ก.ย. ร.พ.บ้านแพ้ว, 4 ก.ย. ม.มหิดล) / พบแพทย์รับยา ณ.ห้องประชุมสุทธิพร ส.ป.ก.ราชดำเนินฯ เวลา13.00 น. (29 ก.ย. ร.พ.บ้านแพ้ว)
Choose Langugae
  
 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649
ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th  
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.