ภาพข่าว
หัวข้อ : 
ตั้งแต่วันที่ :    ถึงวันที่ :    
1. ประชุม คปอ.เวียงสาครั้งที่ 1/2559  วันที่ : 18 พ.ค. 2559 
  ประชุม คปอ.เวียงสา ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสา
2. ประชุม คปอ.เมืองน่าน ครั้งที่ 1/2559  วันที่ : 13 พ.ค. 2559 
  ประชุม คปอ.เมืองน่าน ครั้งที่ 1/2559 เวลา 09.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน
3. โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการหลักสูตรผู้นำการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   วันที่ : 11 พ.ค. 2559 ถึงวันที่ : 15 พ.ค. 2559 
  โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการหลักสูตรผู้นำการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่1 ณ ชุมชนต้นน้ำน่าน อ.ท่าวังผา จ.น่าน ระหว่างวันที่ 11-15 พ.ค. 59
4. ร่วมงานโครงการบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสา จ.น่าน  วันที่ : 25 เม.ย. 2559 
  ร่วมงานโครงการบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสา จ.น่าน
5. งานตลาดประชารัฐ ตลาดนัดเกษตรกร ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย  วันที่ : 24 มี.ค. 2559 
  ปทจ.น่าน ร่วมงานตลาดประชารัฐ ตลาดนัดเกษตรกร ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น.
6. ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน  วันที่ : 3 มี.ค. 2559 
  ส.ป.ก.น่าน จัดประชุม คปจ.น่าน ครัั้งที่ 1/2559 วันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องปรระชุมเจ้าฟ้าอัตธวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน
7. รวมพลคนน่าน สานพลังเกษตรอินทรีย์ จากภูผา สู่สากล  วันที่ : 2 มี.ค. 2559 
  นายปัญจ์ธน ม่วงมี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ร่วมเวที"รวมพลคนน่าน สานพลังเกษตรอินทรีย์ จากภุผา สู่สากล" วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 ณ วัดโป่งคำ ตำบลดู่พวษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
8. รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  วันที่ : 17 ก.พ. 2559 ถึงวันที่ : 18 ก.พ. 2559 
  ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
9. ร่วมกิจกรรม หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  วันที่ : 4 ก.พ. 2559 
  ร่วมกิจกรรม หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ อ.สันติสุข จ.น่าน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
10. หยุดการเผาพื้นที่การเกษตร ปี 2559  วันที่ : 4 ก.พ. 2559 
  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นายปัญจ์ธน ม่วงมี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดและรณรงค์ ? หยุดการเผาพื้นที่การเกษตร ? ปี 2559 โดยใช้กลไกประชารัฐ ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยน้ำอุ่นอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และพิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือแก้ไขปัญหาหมอกควันอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระหว่างอำเภอเวียงสา กับ อบต.อ่ายนาไลย อบต.น้ำมวบ อบต.ยาบหัวนา อบต.ส้านและอบต.แม่ขนิง โดย มีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี

ผลการค้นหาหน้าที่ : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11