ภาพข่าว
หัวข้อ : 
ตั้งแต่วันที่ :    ถึงวันที่ :    
1. ผู้ตรวจราชการส.ป.ก.ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.น่าน  วันที่ : 10 เม.ย. 2557 ถึงวันที่ : 11 เม.ย. 2557 
  ท่านผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (นางพัชรัตน์ มณีวงศ์) ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.น่าน วันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ส.ป.ก.น่าน
2. รองเลขาธิการ ส.ป.ก.(รองเปรมจิต สังขพงษ์)  วันที่ : 25 มี.ค. 2557 ถึงวันที่ : 26 มี.ค. 2557 
  ท่านรองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(รองเปรมจิต สังขพงษ์) ตรวจราชการ ส.ป.ก.น่าน
3. ประชุมคปจ.น่าน ครั้งที่ 1/2557  วันที่ : 21 มี.ค. 2557 
  ส.ป.ก.น่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 21 มีนาคม 2557
4. ประชุมหัวส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  วันที่ : 7 มี.ค. 2557 
  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน(นายวิชาญ สมศรี ) ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 (นายวิทยา ฉายสุวรรณ) การติดตามงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 12.30 - 15.30 น.
5. วันสถาปนา ส.ป.ก.  วันที่ : 5 มี.ค. 2557 ถึงวันที่ : 6 มี.ค. 2557 
  ส.ป.ก. จัดประชุมสัมนา เรื่อง "การเพิ่มศักยภาพการให้บริการประชาชนและการลดต้นทุนการผลิตในเขตปฏิรูปที่ดินในวันที่ 5-6 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
6. โครงการฝึกอบรมการเกษตรเพื่อการยังชีพ ภายใต้โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ  วันที่ : 18 ก.พ. 2557 
  โครงการฝึกอบรมการเกษตรเพื่อการยังชีพ ภายใต้โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ
7. ประชุมคปอ.นาน้อยครั้งที่1/2557  วันที่ : 11 ก.พ. 2557 
  การประชุมคณะอนุกรรมมการปฏิรูปที่ดินอำเภอนาน้อยครั้งที่ 1/2557
8. สินเชื่อเงินทุน ส.ป.ก.  วันที่ : 7 ก.พ. 2557 
  ส.ป.ก.น่าน ได้นัดเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเงินกองทุน ส.ป.ก.วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
9. ออกพื้นที่รับคำร้องงานจัดที่ดินและรับเรื่องมรดก โอนสิทธิ์ในพื้นที่อำเภอนาน้อย  วันที่ : 26 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ : 29 ม.ค. 2557 
  กลุ่มกฎหมาย ส.ป.ก.น่าน ออกพื้นที่รับคำร้องงานจัดที่ดินและรับเรื่องมรดก โอนสิทธิ์ในพื้นที่อำเภอนาน้อย
10. อบรมเชิงปฏิบัติการ  วันที่ : 23 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ : 25 ม.ค. 2557 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์"

ผลการค้นหาหน้าที่ : 
1 2 3 4 5 6