ภาพข่าว
หัวข้อ : 
ตั้งแต่วันที่ :    ถึงวันที่ :    
1. ประชุมสำนักงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2558  วันที่ : 11 มี.ค. 2558 
  ประชุมสำนักงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2558
2. มอบ ส.ป.ก 4-01 ณ บ้านห้วยมอย อ.สองแคว จ.น่าน  วันที่ : 10 ก.พ. 2558 
  ส.ป.ก.น่าน ร่วมกับ กร.อมน.ภาค 3 มอบ ส.ป.ก 4-01ช ให้แก่เกษตรกร จำนวน 33 ราย 35 แปลง ณ บ้านห้วยมอย อ.สองแคว จ.น่าน
3. ประชุมสำนักงาน ประจำเดือน ม.ค.58  วันที่ : 3 ก.พ. 2558 
  ประชุมสำนักงาน ประจำเดือน ม.ค.58
4. ผู้ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.น่าน  วันที่ : 21 ม.ค. 2558 
  ผู้ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.น่าน
5. ประชุมสำนักงาน เดือน ธันวาคม 2558  วันที่ : 5 ม.ค. 2558 
  ประชุมสำนักงาน เดือน ธันวาคม 2558
6. คืนความสุขให้กับประชาชน  วันที่ : 23 ธ.ค. 2557 
  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ได้จัดงานวันคืนความสุขให้กับประชาชน ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 โดยมอบ ส.ป.ก.4-01 ให้กับเกษตรกร
7. อบรม อสปก  วันที่ : 23 ธ.ค. 2557 
  ส.ป.ก.น่าน อบรม หลักสูตรอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(อส.ป.ก. ) วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ผ่าน web Conferenc ส.ป.ก.น่าน
8. งานวันต่อต้านคอรัปชั่นจังหวัดน่าน  วันที่ : 9 ธ.ค. 2557 
 
9. งานกาชาด  วันที่ : 3 ธ.ค. 2557 
  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ( นายวิชาญ สมศรี) ได้ร่วมบริจาคสิ่งของในงาน "รวมน้ำใจสู่กาชาดน่าน"
10. รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.น่าน  วันที่ : 1 ธ.ค. 2557 
  ท่านรองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นางเปรมจิต สังขพงษ์) ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.น่าน วันที่ 2 ธันวาคม 2557

ผลการค้นหาหน้าที่ : 
1 2 3 4 5 6 7 8