ติดต่อ ส.ป.ก. จังหวัดกาญจนบุรี
แผนที่  
หน่วยงานภายใน
หน่วยงาน หมายเลขติดต่อ หมายเลขภายใน E-mail
  กลุ่มกฎหมาย (กกม.)  034-564107      kanchanaburi@alro.go.th 
  กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน (กยป.)  034-564414      kanchanaburi@alro.go.th 
  กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ (กกง.)  034-514206      kanchanaburi@alro.go.th 
  กลุ่มงานช่างและแผนที่ (กงช.)  034-564495      kanchanaburi@alro.go.th 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝทป.)  034-564320      kanchanaburi@alro.go.th