สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา    
 
   
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เพื่อนำมาจัดให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ โดยวิธีการปฏิรูปที่ดิน ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และขอรับคำเสนอขายที่ดินได้ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 074-322400 ต่อ 14      
 
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
พื้นที่ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
งานสนับสนุนงานปฏิรูปที่ดิน
ติดต่อ ส.ป.ก.จังหวัด
 
 
 
  ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 
  แปลงข้าวผักปลาบริเวณสำนักงาน 
  อ่านทั้งหมด
 
ทั้งหมด
10127
วันนี้
6
20 เมษายน 2557
 
 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)ร่วมกับหน่วยงานภาคีร่วมมือดำเนินการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2557 หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 จำนวน 300 ราย ดังนี้ 
วิสัยทัศน์สงขลา 2570 (พ.ศ.2556-2570) 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (ครั้งที่ 2) 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 
 

 

  อ่านทั้งหมด
สกย. - ส.ป.ก. ?สงขลา? จับมือลงนาม MOU ?ร่วม? ป้องกันภัยธรรมชาติ ตามรอยพ่อหลวง 
ขึ้นทะเบียนอำเภอกระแสสินธุ์ ก่อนปี2553 
ขึ้นทะเบียนอำเภอควนเนียง ก่อนปี2553 
ขึ้นทะเบียนอำเภอจะนะ ก่อนปี2553 
ขึ้นทะเบียนอำเภอเทพา ก่อนปี2553 
 

 

   อ่านทั้งหมด
สิทธิหน้าที่ผู้ที่รับ ส.ป.ก.4-01 
อนุสัญญาไซเตส(CITES)กับการคุ้มคลองสัตว์ป่าในไทย 
Program Photoscrap  
โปรแกรมทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ 
ผู้มีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน 
 

 

  อ่านทั้งหมด
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2557 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2556 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2556 
 

 

  อ่านทั้งหมด
 

 

  อ่านทั้งหมด
ตรวจสอบแปลงที่ดิน ส.ป.ก.
จังหวัดสงขลา
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ปี พ.ศ. 2540
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสงขลา ประจำปี 2555
มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา 163/39 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โทร. 074-322400 โทรสาร 074-312460
ติดต่อผู้ดูแลระบบ mailto:songkhla@alro.go.th
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.