สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส    
 
   
ส.ป.ก.นราธิวาส รับซื้อที่ดิน ที่มีเอกสารตามประมวลกฎหมายที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน, น.ส.3 ก ติดต่อ โทร 073-532082-3      
 
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
พื้นที่ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
งานสนับสนุนงานปฏิรูปที่ดิน
ติดต่อ ส.ป.ก.จังหวัด
 
 
 
  ส.ป.ก.นราธิวาส ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอเจาะไอร้อง 
  ส.ป.ก.นราธิวาส ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอสุไหงโก-ลก 
  อ่านทั้งหมด
 
ทั้งหมด
14304
วันนี้
3
31 พฤษภาคม 2559
 
 
เเจ้งเตือนภัยด้านการเกษตรเเละภัยเเล้ง ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 
ศูนย์พัฒนาฝีมือเเรงงานจังหวัดนราธิวาส เปิดรับสมัครผู้สนใจฝึกอาชีพ ปี 2559 
ประชาสัมพันธ์ ละครป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นเเละเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม  
โครงการชลประทานนราธิวาส เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 
ส.ป.ก.นราธิวาส รับสมัครเกษตรฝึกอบรมศิลปาชีพ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559  
 

 

  อ่านทั้งหมด
Application ส.ป.ก. 
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือเเสดงสิทธิในที่ดิน 
ส.ป.ก.นราธิวาส รับซื้อที่ดิน ที่มีเอกสารตามประมวลกฎหมายที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน, น.ส.3 ก 
สิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
 

 

   อ่านทั้งหมด
อันตรายจากโฟม 
เอกสารเผยเเพร่กลุ่มวิจัยเเละพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน ปีที่ 2 
เอกสารเผยเเพร่ กลุ่มวิจัยเเละพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน ปีที่ 1 
แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ.2557-2560) 
กฎหมายปฏิรูปที่ดิน 
 

 

  อ่านทั้งหมด
ราคากลาง ค่าเช่าอาคารสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส 
ราคากลาง จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.นราธิวาส 
ราคากลางงานก่อสร้างอาคารเก็ลเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.นราธิวาส 
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำ บ้านพรุกาบแดง หมู 7 (นิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน) ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
 

 

  อ่านทั้งหมด
ปฏิรูปที่ดิน 
ส.ป.ก. คีย์แมนMOU ทำฟาร์มกังหันลม 3 จังหวัด 
ส.ป.ก.สบช่องขยายพันธุ์ข้าวเสริมเทคโนโลยีช่วยเกษตรกร 
เตือนคนไทยยึดหลักพอเพียง หนุนเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน  
 

 

  อ่านทั้งหมด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย
กรมปศุสัตว์
จังหวัดนราธิวาส
กรมส่งเสริมการเกษตร

130 หมู่ที่ 11 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 โทรศัพท์/โทรสาร 073532082-3
ติดต่อผู้ดูแลระบบ mailto:: narathiwat@alro.go.th : sawnaranarak@hotmail.com
Copyright@2005 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.